994                (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
      Strona głównaO Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | Zarząd | Kontakt

    

Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00,

Mieści się przy ul. Piotrkowskiej 2 E w Modliszewicach, 26-200 Końskie
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00
Telefony do Biura Obsługi Klienta:
041/ 375 04 50
Fax: 041/ 372 28 18
Sekretariat: 041/ 372 34 96 lub 041/ 372 49 50
Adres e-mail: sekretariat@pwik-konskie.pl
Biuro Obsługi Klienta to:

 • Sekretariat - przyjmowanie pism i korespondencji kierowanej do PWiK w Końskich
 • Kasa - dokonywanie płatności bez żadnych dodatkowych opłat
 • Cztery stanowiska obsługi Klienta:
  • wystawianie faktur za wodę i ścieki dla Klientów indywidualnych,
  • przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy,
  • zawieranie  umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • przyjmowanie reklamacji faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
  • informacje o stanie zadłużenia,
  • informacje o świadczonych przez PWiK w Końskich usługach,
  • przyjmowanie zgłoszeń o awariach wodomierzy w budynkach prywatnych,
  • dokonywanie zmian w ewidencji Klientów,
  • udzielanie informacji o obowiązujących stawkach opłat za wodę i ścieki.

Techniczna obsługa klienta to:

  • udzielanie informacji o wymaganej dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • uzgadnianie lokalizacji projektowanej inwestycji względem istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • uzgadnianie projektów technicznych sieci oraz przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
  • przyjmowanie zgłoszenia awarii.

Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta można pobrać potrzebne druki wniosków. W wypełnianiu wniosków pomagają także pracownicy BOK.
Stworzenie odpowiedniego miejsca, w którym nasi Klienci będą mogli zasięgnąć wszystkich niezbędnych informacji świadczy o tym, że rozwijamy się i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów.
BOK to miejsce, w którym czekamy na wszystkie Państwa opinie i uwagi dotyczące funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.