994             (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
   Strona główna | O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | Zarząd | Kontakt
        

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. informuje, iż udostępnia Odbiorcom usług możliwość przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień  w formie elektronicznej.
Podkreślić należy, że elektroniczny sposób dostarczania dokumentów pozwala zredukować wpływ firmy na środowisko naturalne oraz podnosi terminowość i bezpieczeństwo przesyłek, w stosunku do tradycyjnego sposobu doręczania, jak również wprowadza udogodnienia  w przechowywaniu dokumentów.
Proszę zatem o zapoznanie się z zasadami wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz innych zawiadomień dostępnymi na stronie internetowej Spółki, zachęcając jednocześnie do podjęcia przez Państwa decyzji o wyborze sposobu dostarczania faktur i innych zawiadomień w formie elektronicznej.
Formularz zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień, po wypełnieniu i podpisaniu przez Odbiorcę usług lub osobę upoważnioną do reprezentacji, należy dostarczyć do siedziby Spółki osobiście lub przesłać na adres w Modliszewicach ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie. 


                                                                                                                                                                                 Zarząd PWiK w Końskich Sp. z o. o.

 wniosek o zawarcie umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie powiadomień/ otrzymywanie faktur w formie elektronicznej