994             (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
   Strona główna | O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | Zarząd | Kontakt

 

Przedsięwzięcie pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie, etap I”
W dniu 14.12.2012 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowy pożyczki i dotacji na wykonanie 548 szt. przyłączy kanalizacyjnych do nowo powstającej sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”
Podpisane umowy, zapewniają dofinansowanie w wysokości do 1 172 942,00 PLN w formie dotacji     i do 1 172 942,00 zł w formie preferencyjnej pożyczki, budowy przyłączy kanalizacyjnych  w miejscowościach: Barycz, Dyszów, Gracuch, Jeżów, Kornica, Proćwin, Piła, Szabelnia, Pomyków, Czerwony Most, Górny Młyn, Koczwara, Końskie obręb 2 i 3”.
Całkowita wartość budowy przyłączy dofinansowywanych z NFOŚiGW projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie, etap I”,  wyniesie 2 650 964,00 PLN.
W dniu 30.04.2014 r.  Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o., zakończyło realizacje I etapu oraz rozliczyło przedsięwzięcie pod względem rzeczowym i ekologicznym.
W ramach umów dotacji i pożyczki zrealizowano 649 szt. oraz 12 071,33 mb podłączeń. Kwota kosztów kwalifikowanych wyniosła 2 309 956,00 zł, w tym kwota dofinansowania w formie pożyczki 1 039 480,00 zł  i dotacji 1 039 480,00 zł.

Przedsięwzięcie pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie, etap II”
W dniu 14.16.2013 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowy pożyczki i dotacji na wykonanie 1 231 szt. przyłączy kanalizacyjnych do nowo powstającej sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”
Podpisane umowy, zapewniają dofinansowanie w wysokości do 2 371 230,00 PLN w formie dotacji i do 2 371 230,00 zł w formie preferencyjnej pożyczki, budowy przyłączy kanalizacyjnych  w m. Końskie ulice: Nadstawna, Gruntowa, Gliniana, Piaskowa, Wąska, Graniczna, Żwirowa, Staromłyńska,  Odludna, Fabryczna,  Działkowa, Ogrodowa, Rzeczna i część ul. Partyzantów, Grzybowa oraz w  miejscowościach:  Rogów, Sierosławice, Brody, Stary Kazanów, Nowy Kazanów, Nowe Sierosławice, Wincentów, Stary Dziebałtów, Nowy Dziebałtów, Stary Sokołów, Nowy Sokołów, Izabelów, Nieświń, Młynek Nieświński”.
Całkowita wartość budowy przyłączy dofinansowywanych z NFOŚiGW projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie, etap I”,  wyniesie 5 269 400,00 PLN.
W dniu 23.09.2015 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. zakończyło realizację II etapu oraz rozliczyło przedsięwzięcie pod względem rzeczowym.
W ramach umów dotacji i pożyczki zrealizowano 2023 szt oraz 36 714 56 mb podłączeń. Kwota kosztów kwalifikowanych wyniosła 4 684 323 zł, w tym kwota dofinansowania w formie pożyczki 2 107 945 zł i dotacji 2 107 945 zł