994             (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
    Strona główna | O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody  | Zarząd | Kontakt


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ (2017-09-20)
Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 1142 typ SK58 (beczka asenizacyjna)ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ (2017-07-24)
"Zaprojektowanie, dostawa i montaż pomostów serwisowych przenośników skratek i przenośników piasku na oczyszczalni ścieków w Kornicy"


OGŁOSZENIE O PRZETARGU (2016-08-11)
"Zakup samochodu asenizacyjnego do opróżnienia zbiorników bezodpływowych"
Formularz oferty przetargowej wraz z wymaganymi w nim załącznikami
Projekt umowy
Odpowiedzi na pytania(1)
Odpowiedzi na pytania(2)
Modyfikacja treści Ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania(3)
Odpowiedzi na pytania(4)
Odpowiedzi na pytania(5)
Odpowiedzi na pytania(6)
Odpowiedzi na pytania(7)
Odpowiedzi na pytania(8)
Informacja o wyborze wykonawcyZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
"Wykonanie przepięć istniejących przyłączy wodociągowych do nowego wodociągu w ul. Ogrodowej w Końskich" 

OGŁOSZENIE O DZIERŻAWIE (2015-04-09)
Dzierżawa łąk w miejsowości KornicaOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY (2015-04-03)
Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T4
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY (2015-03-16)

Koparko - spycharka Ostrówek KT-162
Samochód ciężarowy marki Star 3W - 200 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (2015-03-09)

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Końskie w następujących miejscowościach: Nieświń, Młynek Nieświński
Opis techniczny wykonania przyłączy
Formularz oferty przetargowej
Projekt umowy
Mapy sytuacyjno-wysokościowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Dokumentacja geotechniczna
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy