994             (41)372 34 96 
                                                                       pogotowie wodociągowe
            Masz pytanie? zadzwoń
    Strona główna | O Nas  | Dla klienta  | Dla Środowiska  | Badania wody | Kontakt

 ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminu Zarządu Społki.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.  jest jednoosobowy

Prezes Zarządu – Jerzy Rąbalski
tel. 606 619 596
e-mail: rabalskijerzy@pwik-konskie.pl

Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów
po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie

Główny Księgowy
Prokurent

Krystyna Jura
tel. 795 533 783
email: jurakrystyna@pwik-konskie.pl

Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Kornicy
Prokurent

Krzysztof Ciupa
tel. 696 018 072
email: ciupakrzysztof@pwik-konskie.pl

Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Gmina Końskie, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy  Końskie
Do kontroli działalności Spółki z ramienia Właściciela powołana została Rada Nadzorcza.

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich  Sp. z o.o.
Irena Kos (Przewodniczący)
Jacek Krakowiak (Członek)
Piotr Kiełbowski (Członek)