Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

 • Kontakt

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o. o.
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie


  Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298432
  NIP: 6581925115, REGON: 260207739, Kapitał Zakładowy: 67 071 300 PLN

  Rachunek Bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego nr: 90 1130 1192 0027 6163 4520 0001

  E-MAIL SEKRETARIAT
  sekretariat@pwik-konskie.pl

  TELEFON SEKRETARIAT
   
  41 372 34 96
  41 372 49 50
  FAX
  41 372 28 18
  DZIAŁ SPRZEDAŻY
  41 375 04 50
  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  W KORNICY
  41 375 60 03

  Inspektor Ochrony Danych
  Wojakowski Rafał
  wojakowskir@pwik-konskie.pl

NASZE OBIEKTY

Ujęcia wody w Modliszewicach i w Końskich

   modliszewice

 

1.Ujęcie wody w Modliszewicach
Źródłami zaopatrzenia w wodę są studnie głębinowe oznaczone numerami studni 2; 3; 4; 4a; 6. Woda z poszczególnych studni ujmowana jest pompami głębinowymi (rodzaj pompy w zależności od wydajności studni) i tłoczona odrębnymi przewodami dla każdej studni do stacji wodociągowej poprzez komorę wodomierzową i studnię rozdzielczą do dwóch dolnych zbiorników wyrównawczych o pojemności V=1000 m3 każdy. W celu ewentualnej dezynfekcji wydobywanej wody, w sąsiedztwie komory wodomierzowej usytuowano chlorownię umożliwiającą podawanie podchlorynu sodu do dolnych zbiorników wyrównawczych.

Ze zbiorników tych woda pobierana jest zestawami hydroforowymi zlokalizowanymi na przepompowni II0 i tłoczona do sieci miejskiej i zbiorników wieżowych przy ul. Gimnazjalnej. Pomiędzy zbiornikami dolnymi a przepompownią usytuowane są studnie zasuw na rurociągach ssących , używane, w razie potrzeby, do całkowitego opróżniania zbiorników wyrównawczych.

2.Studnie głębinowe

 1. Studnia nr.2 Odwiercona w roku 1967 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni –70 m. Zarurowanie ф18”(450mm) do głębokości 14,0 , ф16”(400mm)do głębokości43,60 m. Studnia posiada filtr siatkowy ф11 ¾ '' o całkowitej długości 30,5 m. Wydajność Qmax.=20,37 m3/h przy depresji S=30,19 m. Przewód tłoczny stalowy, cynkowany ogniowo ф80.Pompa opuszczona na głębokości 30 m. (licząc od kołnierza studni). Rurociąg tłoczny do stacji wodociągowej ф100 wykonany z żeliwa.
 2. Studnia nr.3 Odwiercona w roku 1968 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni – 68 m. Zarurowanie ф18”(450mm) do głębokości 16.70 , ф16”(400mm) do głębokości 55,20 m. Studnia posiada filtr siatkowy ф11 ¾ '' o całkowitej długości 30,90 m. Wydajność Qmax.=65,44 m3/h przy depresji S=22,95 m. Przewód tłoczny stalowy, cynkowany ogniowo ф80. Pompa opuszczona na głębokości 32 m. (licząc od kołnierza studni). Rurociąg tłoczny do stacji wodociągowej ф150 wykonany z żeliwa.
 3. Studnia nr.4 Odwiercona w roku 1967 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni –70 m. Zarurowanie ф18”(450mm) do głębokości 14,0 , ф16”(400mm)do głębokości42,70 m. Studnia bezfiltrowa. Wydajność Qmax.=255,35 m3/h przy depresji S=21,33 m. Przewód tłoczny stalowy ф200. Pompa opuszczona na głębokości 32 m. (licząc od kołnierza studni). Rurociąg tłoczny do stacji wodociągowej ф300 (wspólny dla studni 4 i 4a)wykonany z żeliwa.
 4. Studnia nr.4a. Odwiercona w roku 1986 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni–70m. Zarurowanie ф18”(450mm) do głębokości 44,50. Studnia bezfiltrowa. Wydajność Qmax.=212 m3/h przy depresji S=9,2 m. Przewód tłoczny stalowy, cynkowany ogniowo ф150. Pompa opuszczona na głębokości 36 m. (licząc od kołnierza studni). Rurociąg tłoczny do stacji wodociągowej ф300 (wspólny dla studni 4 i 4a)wykonany z żeliwa.
 5. Studnia nr.6. Odwiercona w roku 1968 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni –70 m. Zarurowanie ф18”(450mm) do głębokości 12,20 , ф16”(400mm)do głębokości45,30 m. Studnia posiada filtr siatkowy ф11 ¾ '' o całkowitej długości 31,65 m. Wydajność Qmax.=44,49 m3/h przy depresji S=22,61 m. Przewód tłoczny stalowy, cynkowany ogniowo ф80. Pompa opuszczona na głębokości 32 m. (licząc od kołnierza studni). Rurociąg tłoczny do stacji wodociągowej ф150 wykonany z żeliwa.

Elektryczne zasilanie awaryjne stacji

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany jest spalinowy agregat prądotwórczy typu SMG-130JC-S o mocy 100 kW.

3.Studnie głębinowe w Końskich

PWiK w Końskich Sp. z o.o. eksploatuje dodatkowo trzy studnie głębinowe zlokalizowane w Końskich przy Placu Kościuszki, przy ul. Kazanowskiej i przy ul. Warszawskiej.

 1. Studnia nr. 2a przy pl. Kościuszki. Odwiercona w roku 1968 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni – 48,3 m. Zarurowanie ф14” do głębokości 27,0. Studnia posiada filtr siatkowy ф11 ¾ '' o całkowitej długości 28 m. Wydajność Qmax.=90 m3/h przy depresji S=1,4 m. Przewód tłoczny stalowy ф100. Pompa opuszczona na głębokości 30 m. (licząc od kołnierza studni).
 2. Studnia nr.1a przy ul. Kazanowskiej. Odwiercona w roku 1968 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni – 65 m. Zarurowanie ф14” do głębokości 38,50. Studnia posiada filtr siatkowy ф11 ¾ '' o całkowitej długości 34,5 m. Wydajność Qmax.=69,1 m3/h przy depresji S=6,53 m. Przewód tłoczny stalowy, cynkowany ogniowo ф80. Pompa opuszczona na głębokości 39 m. (licząc od kołnierza studni).
 3. Studnia nr.2 przy ul. Warszawskiej. Odwiercona w roku 1965 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach. Głębokość studni – 85 m. Zarurowanie ф16” do głębokości 26,70 , ф14” do głębokości 55,30 m. Studnia posiada filtr siatkowy ф7” o całkowitej długości 33,8 m. Wydajność Qmax.=96,0 m3/h przy depresji S=21,72 m. Przewód tłoczny stalowy, cynkowany ogniowo ф80. Pompa opuszczona na głębokości 40 m. (licząc od kołnierza studni).

Wszystkie trzy studnie włączono bezpośrednio do sieci miejskiej, a zamontowane w nich pompy uruchamiane są w rozruchu bezpośrednim, automatycznie wg. ustawień z zegara elektronicznego lub decyzją maszynisty pomp wodociągowych, ze stacji bazowej w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 2E, za pośrednictwem sieci GPRS.

Zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłym wzrostem ciśnienia przy takiej pracy studni, są zbiorniki wieżowe przy ul. Gimnazjalnej, które zgromadzą ewentualny nadmiar pompowanej wody.

Studnie te uruchamiane są w razie potrzeby i stanowią doskonałe alternatywne źródło zasilania w wodę w przypadku ewentualnych przerw w pracy ujęcia wody w Modliszewicach.

Monitoring i wizualizacja ujęć

System wizualizacji dostarcza operatorowi dyżurującemu w stacji bazowej na ujęciu w Modliszewicach kompletne informacje o parametrach pracy i stanie urządzeń na obiektach ujęć wody.

Stacja uzdatniania wody w Paruchach

suw_paruchy

Stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania z możliwością pracy w systemie pompowni III stopniowej (pompa technologiczna). Woda surowa ze studni wierconej pobierana jest pompą głębinową i tłoczona do stacji uzdatniania.

W wodzie surowej podawanej do stacji, na wejściu skorygowane jest pH. Tak przygotowana woda kierowana jest do napowietrzania w systemie otwartym na wieży napowietrzającej. Napowietrzanie wykonywane jest na kolumnie ze złożami rurowymi, a woda napowietrzona spada do zbiornika zbierającego, gdzie następuje jej 22-minutowe zatrzymanie. Ze zbiornika woda napowietrzona kierowana jest do dwustopniowej filtracji na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożami wielowarstwowymi. Uzdatniona woda kierowana jest do dwóch komór zbiornika wyrównawczego o pojemności 250 m3 każdy, skąd grawitacyjnie podawana jest do sieci wodociągowej. Zestaw hydroforowy pobiera wodę z rurociągu grawitacyjnego i zasila sieć wodociągową w Paruchach.

Stała dezynfekcja wody wykonywana jest promieniami UV, lampą ustawioną na wejściu wody do zbiornika. Okresowa dezynfekcja wykonywana będzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody płynącej do zbiornika wyrównawczego. Płukanie złóż filtracyjnych odbywa się za pomocą wody uzdatnionej pobieranej pompą płuczącą ze zbiorników wyrównawczych. Wody pochodzące z płukania filtrów po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w osadniku popłuczyn skierowane są pompą do zbiornika wody sklarowanej, a stąd odrębną pompą na filtr uzdatniający wody popłuczne, a z niego następnie tłoczone na wieżę napowietrzającą. Stacja wodociągowa jest w pełni zautomatyzowana.

Technologia uzdatniania wody

1.Studnia głębinowa

Pozwolenie wodnoprawne: na Q= 60 m3/h.

Pompa głębinowa: SP 60-6 z silnikiem 11 kW, Q= 58 m3/h

Obudowa studni: nadziemna (z termostatem) typu „Lange”

2.Korekta pH

Woda surowa posiada pH zbyt niskie w stosunku do wymagań. Także względy technologiczne nakazują jego korektę. Korekta pH wykonana jest stacją dozującą współpracującą z wodomierzem kontaktowym na wejściu wody surowej do stacji oraz pH-metrem mierzącym jego poziom. Korekta wykonywana jest przez dozowanie roztworu NaOH do wody.

3.Napowietrzanie wody

Woda ze studni, po korekcie pH, kierowana jest w stacji do wieży napowietrzającej. Licząc od poziomu posadzki wieża ma wysokość ok.10,5m.

Działanie wieży:

Woda doprowadzona kolektorem do kolumny KN jest pierwotnie rozbita na dyszach w kolumnie, a następnie spada na kolejne ruszty rurowe, co powoduje rozbijanie strugi na drobne krople. Przeciwprądowo, wentylatorem podawane jest do kolumny powietrze pobierane z atmosfery. Woda napowietrzona na rusztach spływa do zbiornika wieży napowietrzającej. Zadaniem zbiornika jest zatrzymanie wody napowietrzonej i stworzenie odpowiedniego balansu dla pracy pompy technologicznej. Wieża jest ustawiona w hali filtrów na specjalnym fundamencie. Konstrukcję nośną wieży stanowi zbiornik zbierający . Na zbiorniku oparta jest kolumna napowietrzająca (KN) z układem kolektorów oraz wentylacją. Kolektory wody prowadzone są wewnątrz zbiornika zbierającego oraz w obudowie kolumny.

4.Filtracja wody

Uzdatnianie wody surowej

Napowietrzona woda kierowana jest na filtry uzdatniające. Zadaniem filtrów I stopnia jest zatrzymanie związków żelaza i częściowo manganu. Na filtrach II stopnia nastąpi usunięcie związków manganu, podniesienie twardości wody, oraz dalsza korekta pH. Przyjmuje się 4 szt. filtrów ciśnieniowych o średnicy Ø2000 mm na każdy, po 2 szt. na każdym stopniu filtracji.

Filtry I stopnia

Zastosowano 2 szt. filtrów pośpiesznych, ciśnieniowych o średnicy 2000 mm. Filtr wypełniony jest wielowarstwowo złożami w następujący sposób (licząc od dołu):

Warstwa podtrzymująca:

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubość warstwy - 25 cm

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubość warstwy - 10 cm

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubość warstwy - 10 cm

Właściwa warstwa filtracyjna:

 piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8 do 1,4 mm, grubość warstwy - 80 cm,

 piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,6 do 1,2 mm, grubość warstwy - 40 cm,

Łączna wysokość złóż filtracyjnych w filtrach wynosi 1,65 m Ich górny poziom układa się na wysokości 1,75 m od poziomu posadzki. Filtry wraz z oprzyrządowaniem tworzą zestawy filtracyjne o powierzchni filtracyjnej 3,14 m2, przystosowane do płukania powietrznego i wodnego.

Filtry II stopnia

Zastosowano 2 szt. filtrów pośpiesznych, ciśnieniowych o średnicy 2000 mm. Filtry wypełnione są wielowarstwowo złożami w następujący sposób (licząc od dołu):

Warstwa podtrzymująca:

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubość warstwy - 25 cm

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubość warstwy - 10 cm

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubość warstwy - 10 cm

Właściwa warstwa filtracyjna:

 złoże braunsztynowe Femen o uziarnieniu 0,8÷2,0 mm, grubość warstwy- 50 cm, zawartość tlenków manganu ok.86%

 złoże dolomitowe o grubości warstwy- 70 cm; wymagana zawartość tlenku magnezu ok. 55%, tlenku wapnia 18%. Złoże dolomitowe jest wyczerpywane, a jego zużycie może wynieść do 5 do 15 g złoża/1 m3 uzdatnionej wody. Konieczne jest jego uzupełnianie w filtrach w trakcie eksploatacji raz do dwóch razy w ciągu roku. Filtry wraz z oprzyrządowaniem tworzą zestawy filtracyjne o powierzchni filtracyjnej 3,14 m2, przystosowane do płukania powietrznego i wodnego.

Uzdatnianie sklarowanych wód popłucznych

Wody popłuczne kolektorem ciśnieniowym tłoczone są do osadnika popłuczyn. Do przepływających w kolektorze popłuczyn dozowany jest polielektrolit. przy pomocy stacji dozującej, ustawionej w pomieszczeniu chlorowni. Sklarowanie wód następuje w osadniku popłuczyn skąd pompą kierowane są one do zbiornika wody sklarowanej. Z tego zbiornika pompa podaje wodę na filtr uzdatniania wody sklarowanej.

Zestaw filtracyjny uzdatniający wody popłuczne:

Zastosowano filtr pośpieszny, ciśnieniowy o średnicy 1200 mm. Filtry wypełnione będą wielowarstwowo złożami w następujący sposób (licząc od dołu):

Warstwa podtrzymująca:

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubość warstwy 20 cm

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubość warstwy 10 cm

 złoże kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubość warstwy 10 cm

Właściwa warstwa filtracyjna:

 złoże braunsztynowe Femen o uziarnieniu 0,6÷1,2 mm, grubość warstwy 40 cm, zawartość tlenków manganu ok. 86%

 piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8 do 1,6 mm o grubości warstwy 40 cm

 złoża ceramiczne silnie porowate o uziarnieniu do 2 mm, grubość warstwy 60 cm. Uzdatniona woda z filtra ciśnieniowego skierowana zostanie do rurociągu tłoczącego wodę na wieżę napowietrzającą.

5.Płukanie złóż

Płukanie każdego filtra wykonywane jest według następującej sekwencji:

 odwodnienie filtra,

 płukanie powietrzne,

 płukanie wodne,

 stójka dla ułożenia złoża,

 zrzut pierwszego filtratu,

 powrót do normalnej pracy.

6.Dezynfekcja wody

Stacja posiada dwa układy dezynfekcji wody. Układ z dezynfekcją stałą promieniami UV oraz do dezynfekcji okresowej, z urządzeniami do chlorownia wody, w przypadku konieczności dezynfekcji sieci wodociągowej. Lampa UV zainstalowana została na wejściu do zbiorników wyrównawczych ustawiona na obejściu umożliwiającym omijanie lampy na czas serwisowania lub w momentach, gdy wykonywana będzie dezynfekcja okresowa roztworem podchlorynu sodu. Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu wykonywana jest sporadycznie na wyraźne zalecenie SSE lub w innych przypadkach tego wymagających. Roztwór podchlorynu sodu o zawartości 15% wolnego chloru, dozowany będzie do przewodu tłoczącego z bloku filtrów do zbiornika wyrównawczego wody czystej przy pomocy stacji dozującej. Stacja ustawiona została w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni.

7.Zestaw hydroforowy do zasilania sieci ciśnieniowej dla wsi Paruchy:

Zainstalowano zestaw hydroforowy typu ZH MVC 4.6.3.SP

 Ilość pomp w zestawie: 3 szt.

 Łączna moc zainstalowana: n = 3 x 1,1 kW = 3,3 kW

 Typ sterowania: płynne z przetwornicą częstotliwości

 Praca pomp: przemienna

 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestaw

 Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9

8.Zbiornik wyrównawczy

Dla wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego wykonano zbiornik wyrównawczy o pojemności 500 m3, uwzględniającego zapas wody na cele bytowogospodarcze oraz przeciwpożarowe - zbiornik dwukomorowy, składający się z dwóch komór wykonanych z betonu zbrojonego. Jedna ze ścian zbiornika stanowi jednocześnie ścianę komory w której znajduje się stacja uzdatniająca. Zbiornik jest częściowo zagłębiony i obsypany ziemią.

9.Elektryczne zasilanie awaryjne stacji

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany jest spalinowy agregat prądotwórczy typu FI 45 RCGP o mocy 45kVA/36kW, przewoźny w obudowie wyciszonej.

10.Monitoring i wizualizacja SUW-u

System wizualizacji dostarcza operatorowi dyżurującemu w stacji bazowej na ujęciu wody w Modliszewicach kompletne informacje o parametrach procesu

i stanie urządzeń na obiekcie SUW-u w Paruchach.

Stacja uzdatniania wody w Wąsoszu

suw_wasosz

Technologia uzdatniania wody

Woda ze studni wierconej przesyłana jest rurociągiem tłocznym do stacji uzdatniania w budynku technologicznym, gdzie podlega filtracji na filtrach ciśnieniowych, wypełnionych złożem dolomitowym. Na filtrach tych następuje podniesienie odczynu wody oraz jej twardości. Uzdatniona woda, rurociągiem dopływowym, doprowadzona zostaje do zbiornika wodociągowego V = 150 m3. Zbiornik pokrywa nierównomierności rozbioru wody w ciągu doby oraz zapewnia:

 • zapas wody do gaszenia pożaru;

 • wymagany czas kontaktu wody z chlorem (min. 0,5 h), w przypadku konieczności dezynfekcji wody;

zapas wody do płukania filtrów.
Ze zbiornika woda dopływa rurociągiem poborowym do pompowni 2° w budynku technologicznym i za pomocą zestawu hydroforowego podawana jest do sieci wodociągowej, zaopatrującej wsie Wąsosz (Nowiny, Przymiarki, Zarowie, Stara Wieś, Ostre Górki, PKP) oraz Małachów wraz z przysiółkiem Nadrzeki.
Filtry na stacji uzdatniania podlegają okresowemu płukaniu odwrotnym strumieniem wody. Popłuczyny odprowadzane są kanałem grawitacyjnym i gromadzone w odstojniku. Po sklarowaniu, pozbawiona zawiesiny woda przepompowywana jest rurociągiem tłocznym do kanału przelewowo-spustowego, którym dopływa do rz. Czarnej.

Do kanału przelewowo-spustowego odprowadzane ponadto są:

- wody technologiczne z pompowania oczyszczającego studni (po dezynfekcji, dłuższym postoju, awarii);

- wody ze spustu i przelewu awaryjnego zbiornika wodociągowego;

 • wody z drenażu opaskowego zbiornika i obudowy studni.

Ścieki z chlorowni odprowadzane są odrębnym kanałem grawitacyjnym do zbiornika bezodpływowego i okresowo, po zneutralizowaniu, wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku technologicznego gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone również na oczyszczalnię ścieków.

Streszczenie w języku niespecjaiistycznym

Odwiercona w 2001r w Wąsoszu studnia ma głębokość 70,0 m, a zwierciadło wody znajduje się na głębokości 14,5 m pod poziomem terenu. Podczas pompowania próbnego, w czasie którego czerpano wodę ze studni pompą w ilości Q = 50,0 m3/h zwierciadło wody w studni obniżyło się o 3,0 m. Taka ilość wody jest odpowiednia do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Wąsosz i Małachów. Jakość wody w studni jest również odpowiednia poza dwoma czynnikami:
- odczynu pH, który jest za niski w stosunku do wymagań co oznacza, że woda jest lekko kwaśna i wymaga korekty tego czynnika;
- twardości wody, która jest również za niska, co oznacza że woda jest za miękka.
Aby było możliwe czerpanie wody ze studni dobrano odpowiednią pompę, która jest umieszczona w studni na głębokości 35,0 m pod istniejącym terenem. Woda ze studni jest pompowana rurociągiem tłocznym o dł. 17m do budynku technologicznego w którym, po przepłynięciu przez specjalne filtry, zostaje odkwaszona i uzupełniona solami mineralnymi podnoszącymi jej twardość. Uzdatniona woda przepływa do zbiornika wodociągowego zaprojektowanego na terenie stacji wodociągowej. Zbiornik zapewni zapas wody w przypadku wzrostu zużycia wody przez mieszkańców oraz na wypadek pożaru. Woda w zbiorniku jest okresowo poddawana dezynfekcji, za pomocą podchlorynu sodu. Ze zbiornika woda jest pobierana przez specjalny zestaw pompowy, który tłoczy ją do sieci wodociągowej. Zestaw pompowy, za pomocą układu automatycznego sterowania utrzymuje w sieci stałe ciśnienie, zapewniając jej dopływ do każdego punktu sieci. Podczas przepływu wody przez filtry uzdatniające wodę następuje osadzanie się na ich powierzchni usuwanych związków, przez co zmniejszać się będzie ich wydajność. Celem regeneracji filtrów co pewien okres następuje ich płukanie. Odbywa się to wodą ze zbiornika przepuszczaną przez dany filtr w odwrotnym kierunku. Woda wraz z zanieczyszczeniami zebranymi z powierzchni filtra dopływa do oddzielnego zbiornika podziemnego, w którym przetrzymywana jest przez pewien czas. Zanieczyszczenia jako cięższe od wody opadają na dno a sklarowana woda przepompowywana jest do kanału odprowadzającego ją do pobliskiej rzeki Czarnej. Zgromadzony na dnie osad jest co pewien czas przewożony na specjalne poletko do suszenia osadu, które posiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich i tam wraz z innymi osadami jest neutralizowany.

Ilość wody pompowana ze studni jest mierzona wodomierzem. Jakość wody wydobywanej ze studni i podawanej do odbiorców badana jest okresowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elektryczne zasilanie awaryjne stacji

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany jest spalinowy agregat prądotwórczy typu ZAE 4C 980/5 o mocy 24kW (przewoźny).

Monitoring i wizualizacja SUW-u

System wizualizacji dostarcza operatorowi dyżurującemu w stacji bazowej na ujęciu w Modliszewicach kompletne informacje o parametrach procesu i stanie urządzeń na obiekcie SUW-u w Wąsoszu.

Oczyszczalnia Ścieków w Kornicy


oczyszcz_kornica

W zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kornicy, której wydajność została zwiększona do 4 900 m3 średnio na dobę, a maksymalna do 7 400 m3 na dobę. Zastosowany proces technologiczny oparty jest na oczyszczaniu mechaniczno-biologiczno-chemicznym na bazie osadu czynnego z wykorzystaniem układu przepływowego A2O z uprzednią denitryfikacją wstępną i defosfatacją. Unieszkodliwianie powstających osadów realizowane jest poprzez zastosowanie procesów: zagęszczania, biologicznej stabilizacji beztlenowej, oraz mechanicznego odwadniania z możliwością higienizacji wapnem i końcowym suszeniem. W tym celu zbudowane zostały najdłuższe w kraju dwie słoneczne suszarnie osadów, po 150 m każda, mając zapewnić wysuszenie osadu do 80% suchej masy. Oprócz energii słonecznej do suszenia osadów ściekowych wykorzystane zostało ciepło uzyskiwane z biogazu, wytwarzanego w procesie fermentacji osadów oraz ciepło pochodzące z oczyszczonych ścieków. Badania prób dobowych potwierdzają, że oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi dotyczące parametrów ścieków, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Młynkowska, będąca jednym z dopływów Pilicy.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-08 14:12:22przez:
Opublikowano:2021-01-08 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o.
Odwiedziny:1205

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.